Què és l’A.M.P.A?

És l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola La Salle de Santa Coloma de Farners, formada per pares, mares o tutors, que té la funció d’agrupar interessos comuns relacionats amb l’educació dels alumnes

A més d’implicar les famílies amb l’escola, està destinada a reforçar el paper dels pares i mares com a primer referent educatiu dels alumnes

És una associació que està formada per un grup de voluntaris de mares, pares i/o tutors/es legals amb ganes d’involucrar-nos en l’educació dels nostres fills/es, de formar part de la Comunitat Educativa i de mantenir una estreta relació amb l’escola, l’equip directiu i el claustre de professors/es 

L’AMPA organitza diferents activitats i porta a terme propostes per millorar i complementar la formació dels nostres infants, tant en l’àmbit educatiu, com en les relacions humanes seguint el Caràcter Propi dels centres La Salle. 

Gracies a la participació de les famílies del centre com a socis de l’AMPA es poden portar a terme iniciatives d’actuació en el centre perquè tot el recolzament que podem oferir a l’escola beneficia als nostres infants

Mares i Pares, és a vosaltres que va dirigit aquest missatge i volem recalcar la rellevància que té formar part d’aquesta Associació

Com a totes les Associacions, el principal ingredient és , ja no tan sols les aportacions econòmiques de tots els socis, sinó les hores que dediquen els pares i mares que participen activament

L’AMPA és el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu per tractar tots els temes que afecten a totes les famílies, alhora que permet els pares i mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general

AMPA som tots!!

Treballem per portar a terme diferents projectes